پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 آذر 1397

اجرای نیروگاه بیوگاز در ارتفاعات هیمالیا (اورست) جهت مدیریت پسماندهای کوهنوردی

اورست برای فرآوری فضولاتی که در آنجا تولید می‌شود یک واحد بیوگاز اجرا خواهد کرد. پروژه بیوگاز کوه اورست (Mebp) برنده جایزه حفاظت از کوه در سال 2017 بود و یک پروژه داوطلبانه بیوگاز است. این پروژه یک راهکار نوآورانه بود که یک NGO به عنوان یک راه‌حل پایدار برای مشکل اثر فضولات انسانی در اورست و دیگر مناطق کوهستانی طراحی کرده است. صنعت عظیم سفرهای تجاری به اورست، محیط‌زیست آن را با زباله و فضولات کوهنوردان، شرپاها و تیم‌های پشتیبانی خراب کرده است. پروژه بیوگاز کوه اورست برای فرآوری این فضولات از هضم بیهوازی استفاده می‌کند. مزایای پروژه این است که جوامع محلی می‌توانند از بیوگاز تولید شده به عنوان منبع تولید حرارت استفاده کنند، در نتیجه اثرات مضر بر تنفس و چشم که در اثر سوزاندن چوب یا فضولات ایجاد می‌شود را کاهش می‌دهد. این سیستم می‌تواند در دیگر مناطق کوهستانی تکرار شود.