پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1397

آغاز به کار فن‌بازار تخصصی نانو در صنعت برق

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ نشست تخصصی "چتر حمایتی پژوهشگاه نیرو در راستای توسعه فناوری نانو در صنعت برق کشور"با حضور خبرگان، مدیران و تأثیرگذاران حوزه‌های فناوری نانو و فعالان استارتاپی حوزه فناوری نانو درصنعت برق کشور در پژوهشگاه نیرو و در حاشیه "ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو"برگزارشد.
در این نشست حسام فلاح آرانی عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو از راه‌اندازی فن بازار تخصصی نانو در صنعت برق توسط مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو در آینده‌ای نزدیک خبر داد و به تشریح اهداف ایجاد فن‌بازار تخصصی نانو در صنعت برق، چشم اندازها، ماموریت‌ها و برنامه های آن پرداخت.
فلاح آرانی در خصوص فن بازار تخصصی فناوری نانو در صنعت برق گفـت: زیر ساخت‌های ایجاد فن بازار تخصصی در حال آماده سازی است و اولین قدم ایجاد و توسعه پرتال فن‌بازار تخصصی کشوری نانو در صنعت برق خواهد بود.
در ادامه دکتر فلاح آرانی تصریح کرد: "توسعه بازار فناوری نانو در صنعت برق کشور، طراحی ساز و کارهای تسهیل کننده توسعه فناوری نانو، بستر سازی جهت ورود فناوری و نوآوری به صنعت برق، ایجاد اکوسیستم و فضای رشد مناسب برای اقتصاد دانش بنیان و حمایت از ایده تا رسیدن به پدیده، از اهداف مهم ایجاد این فن بازار است.
فلاح آرانی برگزاری نشست‌های تخصصی، طراحی و اجرای رویدادهای استارتاپ دمو و ایتاپ، ایجاد شبکه کارگزاران تبادل فناوری، برگزاری تورهای فناوری، پذیرش هیئت های تجاری، ارزش گذاری فناوری و راه اندازی تحلیل بازار دارایی را از مهم‌ترین فعالیت‌های آتی این فن بازار برشمرد.