پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1397

برگزاری جلسه معرفی نتایج بدست آمده از اجرای مرحله اول پروژه " طراحی مفهومی نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره"

در روز سه شنبه مورخ 1397/08/22، جلسه معرفی نتایج بدست آمده از مرحله اول پروژه "طراحی مفهومی نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره" در محل ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. جلسه مذکور با حضور اعضای تیم فنی پروژه از دانشگاه تبریز، مدیر طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی، ناظر پروژه ، کارشناسانی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و پژوهشگاه نیرو برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر محمدخانی، یکی از اعضای گروه کارشناسی پروژه، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مرحله اول پروژه را ارائه نمودند. در ادامه، نقطه نظرات حضار در مورد فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه های آتی پروژه، بیان گردیده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه، مقرر شد که تیم فنی پروژه، اطلاعات کامل تری از چاه‌های زمین گرمایی حفر شده در منطقه مشکین شهر را گردآوری نماید. همچنین، آقای دکتر محمد خانی، پیشنهاد نمود که به منظور دریافت اطلاعات چاه‌های مذکور، نامه‌ایی از سوی طرح انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو برای ساتبا ارسال گردد.