پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 آبان 1397

استراتژی اتحادیه اروپا در مورد پلاستیک

گزارشی در مورد استراتژی اتحادیه اروپا در مورد پلاستیک‌ها در تاریخ 13 سپتامبر 2018 در مجمع عمومی تصویب شده است. این گزارش تأکید می‌کند که اقتصاد زیستی به کاهش وابستگی اروپا به واردات مواد اولیه کمک می‌کند و نقش بالقوه پلاستیک‌های زیستی و زیست تخریب‌پذیر را در حرکت به سمت یک اقتصاد غیرمستقیم تصدیق می‌کند.