پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آبان 1397

ابلاغ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی – نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ساتبا از ابلاغ مقررات و ضوابط استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر در قالب ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست، با موضوع مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا): دکتر صمدی با اشاره بر اساس ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست به شماره ۹۷/۱۰۰/۱۶۴۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ افزود، در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییرخط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، مستلزم رعایت دقیق مقررات ابلاغی از سوی آن سازمان می‌باشد.
بر این اساس و برای بهره‌مندی متقاضیان محترم احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ضوابط و مقررات مورد اشاره، در قالب جداول ذیل ارایه می‌گردند:

 


* واحدهای رده ۷ برابر قوانین و مقررات، مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر رده ۶ نیز می‌باشند.