پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آبان 1397

حمایت از توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، با افزایش تا سی درصدی نرخ خرید برق از نیروگاه بومی‌سازی شده

دستورالعمل حمایت از بومی‌سازی فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ شده است که ظرفیت بسیارخوبی برای حمایت از توسعه فناوری و ساخت داخل تجهیزات و ملزومات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک فراهم می‌کند.
معاون فنی و استانداردهای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: براساس این دستورالعمل که در اجرای تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ابلاغ شده است نیروگاه‌های تجدیدپذیری که از تجهیزات بومی‌سازی شده استفاده نمایند از ضریب تشویق در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار می‌شوند و متناسب با میزان بومی‌سازی فناوری، نرخ خرید برق این نیروگاه‌ها تا 30 درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهد یافت.
امیر دودابی‌نژاد ادامه داد سه بعد اصلی بومی‌‌سازی تکمیل چرخه فناوری که عبارتند از، تولید علم، تولید فناوری و تولید محصول تجاری‌سازی شده در مدل ارزیابی، لحاظ شده است. به این معنا که امتیاز فناوری و بومی‌سازی براساس سه شاخص ساخت داخل اجزای نیروگاه، طراحی داخل و دانش فنی بومی توسعه یافته برای هریک از اجزای نیروگاه محاسبه می‌شود. بر این اساس امتیاز ساخت داخل متناسب با سهم تولید و اشتغال‌زایی در ایران، امتیاز بخش طراحی داخل براساس سهم بکارگیری توان مهندسی ایرانی در طراحی و امتیاز بخش توسعه دانش فنی بومی، متناسب با سهم دانش فنی توسعه یافته در ایران تعیین می‌شود و هر سه شاخص فوق وزنی برابر در تعیین امتیاز فناوری خواهند داشت. پس از تعیین امتیاز فناوری اجزای مختلف بومی‌سازی شده، ضریب تشویق از جمع وزنی امتیاز فناوری اجزای نیروگاه بر اساس جداول مندرج در دستورالعمل تعیین می‌شود. این امتیاز براساس گزارش تخصصی پژوهشگاه نیرو در کارگروهی متشکل از رئیس ساتبا و نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ملی استاندارد به تصویب می‌رسد.
امیر دودابی‌نژاد اضافه کرد به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی نیز مقرر شده است ساتبا با شرکت‌هایی که برنامه فنی اجرایی مناسب برای توسعه دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات داشته و گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند قرارداد بلندمدت خرید برق منعقد نمایند که این قراردادها قابل واگذاری به سایر سرمایه‌گذاران خواهد بود. مزیت این روش ایجاد اطمینان از وجود بازار فروش محصول است. بدین ترتیب پژوهشگران، شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تکمیل چرخه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت.