پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 30 مهر 1397

ضبط دو برنامه رادیویی در صدا و سیما با موضوع انرژی زمین گرمایی و چشم انداز آن در کشور

در اواخر مهرماه سال جاری، پیرو دعوت بعمل آمده از سوی سازمان صداوسیما، آقایان دکتر بزرگمهری، مدیر گروه انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو، مهندس جواد نورعلیئی، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین‌گرمایی و دکتر داور ابراهیمی، مدیر طرح اکتشاف منابع انرژی زمین‌گرمایی در برنامه علمی رادیو گفتگو، به بحث و بررسی در خصوص انرژی زمین‌گرمایی و چشم‌انداز آن در کشور پرداختند.

لازم ذکر آنکه، برنامه دوم، در برنامه "میزبان" رادیو ایران و با حضور آقای مهندس نورعلیئی و آقای دکتر ابراهیمی و همچنین با حضور آقای دکتر مجیدی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، تهیه و ضبط گردید. در حال حاضر، تاریخ پخش برنامه ضبط شده در رادیو گفتگو، مشخص نمی باشد. اما برنامه علمی رادیو ایران، از ساعت 12:40 لغایت 13:20 روز سه شنبه مورخ اول آبان ماه سال جاری، پخش خواهد شد. تاریخ پخش برنامه ضبط شده برای رادیو گفتگو متعاقباً اعلام می گردد

در هر دو برنامه، نامبردگان، در خصوص موارد زیر به بحث و تبادل نظر با مجری برنامه های یادشده پرداختند. مباحثی که در این گفتگوها، مورد بررسی قرار گرفتند به شرح زیر می باشند:

-        تعریف انرژی زمین گرمایی

-        مزایای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

-        تنوع منابع انرژی زمین گرمایی در کشور

-        موانع توسعه بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در کشور