پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 مهر 1397

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص عملیات تعمیر چاه‌های زمین گرمایی (Geothermal well workover)- مهرماه 1397

در روز دوشنبه مورخ 1397/7/2، جلسه هم اندیشی در خصوص تعمیر چاه‌های زمین گرمایی با حضور کارشناسان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و پژوهشگاه نیرو در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان انرژی‌های تجدید پذیر برگزار گردید. در این جلسه، توسط یکی از کارشناسان ساتبا، توضیحاتی در خصوص تاریخچه تعمیر چاه‌های زمین گرمایی منطقه مشکین شهر ارائه شد. وی همچنین، به سوالات مطرح شده در این مورد نیز پاسخ داد. ضمناً، در ادامه میزان توانمندی شرکت‌های داخلی برای تعمیر چاه‌های زمین گرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، با مباحث مطرح شده، مشخص گردید که بر اساس تجربیات ارائه شده توسط کارشناسان دست اندرکار عملیات تعمیر چاه‌های زمین گرمایی، به نظر می رسد شرکت‌های داخلی با همکاری مشاوران مجرب بین المللی و یا کارشناسان خبره داخلی، توانمندی لازم را برای تعمیر چاه‌های زمین گرمایی دارند. علاوه بر این، در جلسه، نوع دکل حفاری مورد نیاز برای تعمیر چاه‌های زمین گرمایی منطقه مشکین شهر نیز مورد بحث قرار گرفت. در پایان جلسه نیز اطلاعات مفیدی در زمینه هزینه عملیات تعمیر چاه‌های زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر برای حضار ارائه گردید.