پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 شهریور 1397

برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در شهریور 1397

در تاریخ 1397/6/21، دومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته راهبری (شامل معاون محترم پژوهشکده انرژی و محیط زیست، یکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان محترم ساتبا و مجری طرح انرژی زمین گرمایی) در سالن جلسات ساختمان انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این جلسه، ابتدا مجری طرح انرژی زمین گرمایی، گزارش مختصری از پیشرفت پروژه ها تا پایان مرداد سال جاری (1397)، را برای حضار ارائه نمود. علاوه بر این، وی به مشکلات و موانع موجود جهت انجام پروژه ها نیز اشاره نمود. در این خصوص، معاون محترم پژوهشکده انرژی و محیط زیست، اشاره نمودند که تا حد توان برخی از مشکلات پیش آمده در خصوص انعقاد قرارداد با کارشناسان پروژه ای را رفع خواهند نمود.
در ادامه، از سوی مجری طرح، پیشنهاد گردید که به دلیل عدم تحقق شرایط لازم برای اجرای یکی از پروژه های مصوب سال 1397، پروژه دیگری جهت فراخوان و اجرا مطرح گردد که این موضوع، مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری طرح قرار گرفت.