پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 شهریور 1397

سمینار تخصصی «طراحی و ساخت استک پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از سوخت گاز طبیعی» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ شهریار بزرگمهری عضو هیئت علمی و مدیرگروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو در این سمینار به ارائه مباحثی پیرامون موضوعاتی همچون آشنایی و اهمیت پیل‌های سوختی اکسید جامد (SPFC) و جایگاه آن در جهان، بررسی عملکرد SDFC با گاز طبیعی و سوخت هیدروکربنی و طراحی استک SDFC با گاز طبیعی پرداخت.
شهریار بزرگمهری در این سمینار به اهميت و جايگاه پيل‌های سوختی اكسيد جامد 3 اشاره نمود و سپس به بررسی برنامه‌هاي توسعه كشورهای پيشرفته مخصوصاً كشور ژاپن براي توسعه پيل‌های سوختی پرداخت. در ادامه چالش‌هاي توسعه اين فناوری و مباحث تكنولوژی اين فناوری بخصوص طراحی و ساخت پيل‌های سوختی اكسيد جامد در جهت استفاده مستقيم از سوخت گاز طبيعی ارائه گردید. سپس به دستاوردهاي پژوهشگاه نيرو در راستای توسعه اين فناوری اشاره شد و نتايج پروژه‌های مختلف برای توسعه اين فناوری در پژوهشگاه نيرو شامل : ساخت سل‌های كوچك (دكمه‌ای)، استك‌های 100 وات و ساخت استك جهت استفاده مستقيم از سوخت گاز طبيعی مطرح گردید.
در این سمینار شهریار بزرگمهری مطرح کرد که پژوهشگاه نيرو با دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت و تست استک‌های پيل‌های سوختی اكسيد جامد تنها مركز پژوهشی در ايران است كه زنجيره كامل فناوری ساخت و تست اين نوع از پیل‌های سوختی را در كشور داراست.