پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مرداد 1397

بازدید معاونت محترم تحقيقات و منابع انسانی وزارت نیرو، ریاست و معاونت محترم فناوری پژوهشگاه نیرو از غرفه دفتر طرح توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق (تولید، انتقال و توزیع) در دومین نمایشگاه دستاوردهای طرح‌های توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

دومین نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو جهت معرفی طرح های انجام شده و اقدامات و نتایج حاصل شده، با حضور مراکز و طرح‌های توسعه فناوری از جمله "طرح توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" در مرداد ماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این نمایشگاه غرفه طرح توسعه فناوری های کنترل وپایش خوردگی در صنعت برق (تولید،انتقال و توزیع) مورد بازدید جناب آقای مهندس مهاجری (معاونت محترم تحقيقات و منابع انسانی وزارت نیرو)، جناب آقای دکتر قاضی‌زاده (ریاست محترم پژوهشگاه نیرو) و جناب آقای مهندس مرجان‌مهر (معاونت محترم فناوری پژوهشگاه نیرو) قرار گرفت. در خلال این بازدید‌ها، گزارشی از اقدامات صورت گرفته، اقدامات جاری و آتی ذیل طرح به این عزیزان ارائه گردید. در این بین ریاست محترم پژوهشگاه نیرو پیشنهاداتی در جهت پیش‌برد فعالیت‌های طرح ارائه نمودند که مقرر گردید طرح عملی این پیشنهادات در دفتر طرح تهیه و به ریاست محترم پژوهشگاه نیرو منعکس گردد.