پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مرداد 1397

برگزاری سمینار معرفی طرح توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در شرکت برق منطقه‌ای خراسان

در راستای معرفی طرح "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"، سمینار تخصصی در این زمینه و با اجرای آقای مهندس رضاخانی (مجری طرح کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق) در حضور آقای مهندس کامیاب (مدیرمحترم دفترفنی شرکت برق منطقه‌ای خراسان)، آقای مهندس کرباسی (مشاور محترم مدیرعامل و قائم مقام معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خراسان) و همچنین جمعی از مدیران و کارشناسان محترم دفترفنی شرکت برق منطقه‌ای خراسان در محل آن شرکت به انجام رسید. در این سمینار کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی بصورت حضوری و کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان شمالی و جنوبی بصورت ویدئو کنفرانس در سمینار شرکت نمودند. در ابتدای سمینار، موضوعاتی در خصوص اهمیت موضوع خوردگی در صنعت برق و توجه بیشتر مدیران به این موضوع مورد تاکید قرار گرفت. سپس معرفی طرح، اهداف طرح، چشم انداز و فعالیت‌های انجام شده و اقدامات ذیل طرح در برنامه پیش بینی شده به مدت ده سال به حاضران ارائه گردید. پس از پایان سمینار، پست برق ابوطالب مشهد بواسطه وجود معضل خوردگی در این سایت، مورد بازدید مجری طرح توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، مدیر دفترفنی و مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان قرار گرفت. در پایان مقرر گردید، به منظور اقدام در جهت کنترل و پایش خوردگی در آن شرکت، طرفین همکاری‌های متمرکز و فعال در این خصوص به انجام رسانند.