پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 مرداد 1397

نشست تخصصی "بررسی و تحليل جذابيت‌های فنی و اقتصادی فناوری هضم بيهوازی در مديريت پسماندهای دام و طیور، توليد برق و حفظ محيط زيست" برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نيرو؛ در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مربوط به طرح "توسعه فناوری‌های انرژی زيست‌توده"، براساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، نشست تخصصی "بررسی و تحليل جذابيت‌های فنی و اقتصادی فناوری هضم بيهوازی در مديريت پسماندهای دام و طیور، توليد برق و حفظ محيط زيست" در تاريخ پنجم شهريور ماه سال جاری در پژوهشگاه نيرو سالن دکتر رنجبر برگزار می‌گردد.
معرفی فناوری‌های متداول هضم بيهوازی منابع فضولات دامی، ظرفيت‌های متعارف واحدهای بیوگاز، تحليل مزيت‌های فنی، اقتصادی و زيست‌محيطی، بررسی مشكلات و چالش‌های متقاضيان در بهره‌برداری از واحدهای بيوگاز، تحليل جذابيت - توانمندی در توسعه كاربرد فناوری‌های بيوگاز و تحليل مدل‌های تأمين مالی پروژه‌های بيوگاز از جمله محورهای اين نشست می‌باشد.
در اين نشست كه با حمایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان این حوزه تشكيل می‌گردد، در نظر است پس از ارائه موارد ذكرشده، بسترسازی لازم برای توسعه كاربرد واحدهای بيوگاز در كشور از طريق مشاركت تمامی ذينفعان صورت پذيرد.