پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 مرداد 1397

نشست تخصصی "پایش و ارزیابی تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع برق" برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ براساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مربوط به طرح " مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق"، نشست تخصصی پروژه "طراحی نظام و مدل پایش و ارزیابی میزان تلفات برق شبکه‏‌های توزیع انرژی الکتریکی و تدوین الگوریتم تشخیص سهم عوامل آن " در تاريخ پنجم شهریور ماه سال جاری در پژوهشگاه نيرو برگزار می‌گردد.
تحلیل مدل‌های پایش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق، تحلیل مدل‌های ارزیابی تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق، تحلیل نظام‌های پایش و ارزیابی تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق، تحلیل الگوریتم‌های تشخیص سهم عوامل تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق از جمله محورهای این نشست می باشد.
در اين نشست كه با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازي روش‌هاي كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق تشكيل می‌گردد، در نظر است پس از ارائه كليات مطالعات اوليه انجام شده، بسترسازی لازم برای توسعه مطالعات در سطح شبكه‌های توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامی ذينفعان انجام گيرد.