پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 مرداد 1397

انتصاب مدیر امور فناوری پژوهشگاه نیرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در این حکم، به منظور استقرار نظام‌مند توسعه فناوری در صنعت برق، بر بهره گیری از تخصص و توانمندی‌های موجود در پژوهشگاه نیرو و ایجاد تعامل سازنده با صنایع پشتیبان برق و به ویژه بخش تحقیق و توسعه آن‌ها و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه توسعه فناوری، تاکید شده است. همچنین تحقق موارد زیر به عنوان ماموریت‌های اصلی مدیر امور فناوری تصریح گردیده است:

  • پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مبتنی بر شرح ماموریت‌های دفتر، با رویکرد ترویج مدل‌های توسعه فناوری و برنامه‌پذیر نمودن فعالیت‌های مراکز و طرح‌های توسعه فناوری
  • تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها، فرآیندها، دستورالعمل‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌های لازم برای پیاده‌سازی مناسب‌تر برنامه‌های توسعه فناوری
  • توسعه زیرساخت‌های تعاملات با ذینفعان (محققین و بهره‌برداران برنامه‌های توسعه فناوری)
  • توسعه سامانه‌های الکترونیکی حوزه فناوری به منظور هوشمندسازی ثبت، کنترل و اطلاع رسانی فعالیت‌ها به ذینفعان و فراهم سازی فضای هم‌افزایی و رقابت سازنده برای عموم فناوران و نوآوران
  • حصول اطمینان از فعالیت با برنامه طرح‌های توسعه فناوری و نظارت مستمر بر عملکرد آنها (فرآیند، نتایج و دستاوردها، تعاملات و مدیریت دانش) و ارائه گزارش‌های ادواری، با توجه به ظرفیت‌های مراکز توسعه فناوری و کمیته‌های راهبری طرح‌ها
  • ‌ راهبری و نظارت بر ادارات تابعه به منظور اجرای مناسب‌تر برنامه های دفتر
  • ‌ ظرفیت سازی، تنوع بخشی و افزایش منابع مالی برای اجرای برنامه‌های توسعه فناوری
  • ‌ برنامه‌ریزی، تشکیل منظم و پی‌گیری مصوبات شورای فناوری پژوهشگاه نیرو
  • حصول اطمینان از تشکیل منظم و با برنامه شوراها و کمیته‌های راهبری تخصصی مراکز و طرح‌های توسعه فناوری با رویکرد تسهیل‌گری اجرای برنامه‌ها
طبق این حکم خانم مهندس قدیری به مدت 2 سال به سمت مدیریت امور فناوری پژوهشگاه نیرو انتخاب و از زحمات مهندس امیرفرشاد فتحی در زمان تصدی مدیریت دفتر، تشکر و قدردانی گردید.
گفتنی است، مدیریت امور فناوری پژوهشگاه نیرو، سومین سطح سازمانی است که اجرای بخشی از وظایف معاونت فناوری را عهده‌دار می‌باشد. مدیریت امور فناوری پژوهشگاه نیرو، تحقق چرخه نوآوری و تبدیل ایده به ثروت، تحقق همكاری‌ها و تعاملات میان دانشگاه‌ها، صنعت برق و مراكز توسعه فناوری و نهادینه کردن فرهنگ كارآفرینی و نوآوری در دانشگاه‌ها و مراكز فناوری در حوزه صنعت برق، مدیریت و نظارت بر اجرای دقیق طرح‌های کلان پژوهشی و فناوری در صنعت برق را مطابق با سند راهبردی و نقشه راه طرح‌ها، ایجاد ساز و کارهای لازم جهت تسهیل در فرآیندها و حمایت از زیرساخت‌های توسعه فناوری در صنعت برق را برعهده دارد.