پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 مرداد 1397

جلسات کمیته‌های تخصصی پروژه‌های تدوین استاندارد یا دستورالعمل

فعالیت‌های گسترده پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو در حوزه مدیریت استانداردهای صنعت برق و انرژی، از سال 1394 و در چارچوب موافقت‌نامه همکاری مابین پژوهشگاه نیرو و معاونت برق و انرژی وزارت نیرو آغاز و در تاریخ 1396/12/26 منجر به ابلاغ نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق از سوی مقام عالی وزارت نیرو شده است. این فعالیت‌ها در حوزه تدوین استاندارد و دستورالعمل، ذیل دبیرخانه استانداردهای صنعت برق و از طریق "طرح تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی" در حال انجام است.
در همین راستا و به منظور تحقق اهداف وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو در زمینه کیفیت مناسب استانداردها و عملی بودن اجرای آنها و نیز در جهت پیشبرد هر چه بهتر پروژه، در مورد هریک از پروژه‌های تدوین استاندارد یا دستورالعمل، یک کمیته تخصصی متشکل از خبرگان صنعت و دانشگاه، نهادهای دولتی ذی‌ربط و ... تشکیل می‌گردد. تاکنون در مجموع 12 نشست کمیته تخصصی توسط دبیرخانه استاندارد پژوهشگاه نیرو برگزار شده است. خلاصه‌ای از نشست‌های کمیته‌های تخصصی برگزارشده در زیر آورده شده است:
1- نشست کمیته تخصصی پروژه "تحقيق در زمينه تهيه دستورالعمل استاندارد براي مكانيزم جمع‌آوری و بازيافت لامپ‌های كم‌مصرف (CFL)، فلورسنت (مهتابی)، بخار جيوه و بخار سدیم" در تاریخ 1395/7/18 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
2- نشست کمیته تخصصی پروژه "دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی تجهیزات اندازه‌گیری در صنعت برق – کنتور برق" در تاریخ‌های 1396/4/18 و 1397/3/20 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
3- نشست کمیته تخصصی پروژه "بازنگری استاندارد برچسب انرژی در کولرهای آبی" در تاریخ‌های 1397/2/9، 1397/2/23 و 1397/3/9 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
4- نشست کمیته تخصصی پروژه "تدوين معيار مصرف انرژی در صنعت سردخانه‌‌ای مستقل بالای صفر و زير صفر کشور" در تاریخ 1397/3/2 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
5- نشست کمیته تخصصی پروژه "بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی" در تاریخ‌های1397/2/5 و 1397/2/23 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
6- نشست کمیته تخصصی پروژه "تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور، بالابر و پله برقی" در تاریخ‌های 1396/12/9 و 1397/2/5 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.
7- نشست کمیته تخصصی پروژه "تدوين معيار مصرف انرژی در صنعت توليد نوشابه‌های گازدار و ماءالشعير" در تاریخ‌ 1396/12/16 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شده است.