پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 مرداد 1397

برگزاری مسابقه مدیریت مصرف

به همت و پیشنهاد پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو، در حاشیه بیست و سومین کنفرانس ملی توزیع انرژی الکتریکی و با هدف همکاری و دریافت ایده‌های نوین و در راستای رفع نیازهای صنعت توزیع، در تاریخ‌های 19 و 20 اردیبهشت‌ماه مسابقه مدیریت مصرف برگزار شد. 250 پرسشنامه بین شرکت‌کنندگان در کنفرانس، توزیع شد. پاسخ‌های جمع‌آوری شده پس از ارزیابی توسط اساتید مدیریت مصرف، رتبه‌بندی شده و در مراسم اختتامیه به 3 نفر اول این مسابقه لوح تقدیر و پاداش نقدی اعطا شد.