پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 مرداد 1397

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق موجب بهبود در شاخص‌های بهره‌وری و خدمات صنعت برق می‌گردد.

مهندس دولت جمشیدی سرپرست مرکز توسعه فناوری و امنیت اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات صنعت برق پژوهشگاه نیرو در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور ریاست محترم جمهور ، به منظور دستیابی به اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری در کشور، این سند در راستای تحقق اهداف مشترک دو وزارتخانه به منظور هوشمندسازی، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال در صنعت آب و برق تدوین شد که بخش صنعت برق این سند و گزارش مطالعات پشتیبان آن، توسط پژوهشگاه نیرو و با راهبری مهندس فلاحتیان تهیه شده است.
وی تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت آب و برق، بهبود شاخص‌های عملکرد صنعت آب و برق با بکارگیری فاوا، توسعه هوشمندسازی، افزایش ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه آب و برق،کاهش میزان مصرف آب و برق و توسعه خدمات مخابراتی و انتقال داده با استفاده مشترک از زیرساخت‌های وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دستاوردهای اجرای این سند می‌باشند.
سرپرست مرکز توسعه فناوری و امنیت اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات صنعت برق پژوهشگاه نیرو ادامه داد: اهداف کلان مشترک دو وزارتخانه که در سند اقدام مشترک قید شده است عبارتنداز: «ارتقاء حوزه سیاست‌گذاری و رگولاتوری تحول دیجیتال در هر دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «توسعه فضای کسب و کار دیجیتال در صنعت برق»،«استفاده مشترک از زیرساخت‌های وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه خدمات مخابراتی و انتقال داده»، «ارتقاء سطح هوشمندی و افزایش بهره‌وری در صنعت برق با استفاده از فاوا»، «ارتقاء امنیت فاوا در صنعت برق»، «فرهنگ‌سازی و ارتقاء دانش در خصوص هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنعت برق» می باشد.
جمشیدی در خصوص به کارگیری فناوری فاوا در بهبود و ارتقای بهره وری صنایع و بخصوص صنعت برق گفت: بکارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در صنایع و به خصوص صنعت برق کمک می‌کند تا وضعیت بخش‌ها و اجزاء مختلف شبکه از راه دور رویت‌پذیر گردد و براساس این اطلاعات جمع‌آوری شده و تحلیل آنها بتوان تصمیم‌های مناسب‌تری اخذ نمود و در نهایت به اهداف کلان صنعت برق دست یافت. از مزایای بکارگیری فاوا در صنعت برق می‌توان به رویت‌پذیری کل شبکه، امکان انجام عملیات بلادرنگ، برنامه‌ریزی تولید، کنترل مصرف و بار شبکه، استفاده بهینه از دارایی‌ها، مدیریت دارایی‌ها و بهبود در انجام عملیات تعمیر و نگهداری، امکان تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری مدیران صنعت بر مبنای تحلیل این داده‌ها می‌باشد.
وی با اشاره به راه اندازی "مرکز برنامه ریزی و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق"، در خصوص اهداف و دستاوردهای آتی این مرکز گفت: در متن سند «برنامه اقدام مشترک در راستای توسعه کاربردهای فناوری‌های نوین فاوا (ICT) در صنعت آب و برق با رویکرد تحول دیجیتال»، ساختار اجرایی این سند تعیین شده است. طبق این ساختار اجرایی، مرکز برنامه‌ریزی و پشتیبانی فنی سند در مراکز پژوهشی ذیربط در هر وزارتخانه در نظر گرفته شده است. این مراکز تحت نظارت معاونت‌های تخصصی دو وزارتخانه، مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی فنی برای اجرایی شدن سند، پیگیری تشکیل شورای راهبری، نظارت و سنجش میزان تحقق برنامه‌ها و شاخص‌های کلیدی تعیین شده و بازنگری سند را بر عهده دارند. گزارش‌های پیشرفت سند در مقاطع شش ماهه تهیه و پس از تائید در شورای راهبری، به وزرای محترم نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد.
وی اظهار کرد: ماموریت اصلی این مرکز، برنامه‌ریزی و پشتیبانی فناورانه به منظور اجرایی شدن «سند برنامه اقدام مشترک در راستای توسعه کاربردهای فناوری‌های نوین فاوا (ICT) در صنعت برق با رویکرد تحول دیجیتال» می‌باشد.
وی با اشاره به دستاوردهای آتی راه اندازی مرکز ادامه داد: بر اساس شاخص های کلیدی سنجش تحقق اهداف سند اقدام مشترک، آثار مثبت و دستاوردهای اجرای این سند شامل «ایجاد فرصت‌های شغلی» و «افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت آب و برق، «بهبود شاخص‌های عملکرد صنعت آب و برق با بکارگیری فاوا»، «توسعه هوشمندسازی»، «افزایش ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه آب و برق»، «کاهش میزان مصرف آب و برق» و «توسعه خدمات مخابراتی و انتقال داده با استفاده مشترک از زیرساخت‌های وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، خواهند بود.
جمشیدی در خصوص تاثیر گذاری استفاده از زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهبود شاخص ها و خدمات صنعت برق تصریح کرد: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق موجب بهبود در شاخص‌های بهره‌وری و خدمات صنعت برق می‌گردد ولی برای پیاده‌سازی زیرسیستم‌های شبکه هوشمند برق نیاز به تامین زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی دارای شاخص‌های کیفیت سرویس (Quality of service) مناسب است. طبق استانداردها و گزارش مطالعات بین‌المللی، میزان قابل قبول هریک از این شاخص‌ها برای زیرسیستم‌های شبکه هوشمند برق مشخص شده است. اگر زیرساخت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتوانند این شاخص‌ها را تامین نمایند قطعاً استفاده از آنها به پیاده‌سازی زیرسیستم‌های شبکه هوشمند به خصوص در حوزه توزیع و مصرف، کمک قابل توجهی خواهد کرد.
در ادامه ایشان در خصوص توسعه انتقال دیتا با استفاده از زیرساخت های صنعت برق عنوان کرد: صنعت برق دارای شبکه انتقال و توزیع بسیار گسترده‌ای در سطح کشور می‌باشد که محمل بسیار مناسبی برای نصب فیبرنوری و ادوات مخابراتی مربوطه است از طرف دیگر یکی از دغدغه‌های عمده شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها، اخذ مجوز و انجام عملیات حفر کانال‌های زمینی برای نصب فیبرنوری می‌باشد. یکی از کارهای مشترک بین وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شرایط فنی، اقتصادی و حقوقی مربوط به استفاده از تاسیسات شبکه توزیع برق شامل پایه‌های روشنایی، پایه‌های توزیع برق و پایه‌های پست‌های هوایی برای نصب فیبر نوری و ادوات جانبی مربوطه و ارائه خدمات ارزش افزوده FTTX به مشترکین میباشد. با استفاده از این شبکه ارتباطی هم نیازهای ارتباطی مدنظر صنعت برق از جمله قرائت کنتورهای هوشمند، اتوماسیون شبکه توزیع برق، مدیریت دارایی‌ها و .... پوشش داده می‌شود، هم نیازهای ارتباطی پهنای باند مدنظر حوزه فاوا تامین می‌گردد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از بخش های سند اقدام مشترک، افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت آب و برق است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر روند تحولات جهانی فناوری‌های نوین دیجیتال، تحت عنوان انقلاب چهارم صنعتی، فرصت‌ها و چالش‌هایی را در فضای کسب‌ وکار در جامعه و صنعت رقم زده و زیست‌بوم‌های موجود را دستخوش تغییر نموده است. زیست‌بوم تحول دیجیتال شامل «پلتفرم‌های ارائه خدمات»، «بسترهای مخابراتی مناسب برای ارتباطات اینترنت اشیاء» و «حسگرها و تجهیزات هوشمند» می‌باشد. به نظر می‌آید تنها راه توسعه بکارگیری این فناوری‌های نوین، سرمایه گذاری بخش غیردولتی است. تغییرات ساختاری و مدل‌های کسب‌وکار نوین مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، بر روی معماری اجزای مختلف سیستم انرژی و نیز تغییر مرزهای سنتی بین عرضه و تقاضای (تولید و مصرف) انرژی ‌تاثیرگذار خواهد بود. در این تحول به منظور ارائه خدمات مدرن، مطمئن و قابل دسترس برای مشترکین، ایجاد هماهنگی در اقدامات رگولاتوری، تعریف بازار و استانداردهای مشترک در هر دو حوزه نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است که باید توسط بخش‌های دولتی صورت پذیرد.