پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 مرداد 1397

ارائه "سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی" برای ساتبا

در روز چهارشنبه مورخ 1397/4/27، بنا به درخواست سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، آقای مهندس نورعلیئی، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی، "سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در کشور" را برای مدیران و کارشناسان سازمان مذکور ارائه نمود. در این جلسه، آقای دکتر دودابی نژاد، معاون محترم فنی و استانداردها و آقای دکتر شعبانی کیا، مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری و حمایت های فنی و مشاوره ساتبا و همچنین آقای دکتر بزرگمهری مدیر محترم گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو و تعدادی از کارشناسان گروه مذکور نیز حضور داشتند. در خاتمه سخنرانی، تعدادی از حضار سوالاتی را مطرح نمودند که آقای مهندس نورعلیئی به آنها پاسخ داد. در ادامه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی اظهار داشت که با توجه به گذشت حدود سه سال از تهیه سند مذکور، می بایست مفاد آن، بازنگری شده و ویرایش جدید آن تهیه و تدوین گردد که بزودی این امر نیز انجام خواهد شد. در پایان جلسه، مدیران ساتبا به این نکته اشاره نمودند که قصد دارند در آینده نزدیک، همکاری خود را با طرح انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو افزایش دهند.