پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 30 تیر 1397

نشست تخصصی "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران " برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، در ابتدای این نشست آقای مهندس برهمند‌پور رئیس مرکز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالای پژوهشگاه نیرو و مدیر پروژه "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه‌های توزیع ایران" به بیان اهم مباحث تخصصی موضوع نشست شامل تحلیل مبانی علمی موضوع، تبیین ابعاد تخصصی مسئله و تشریح اصول فناورانه در خصوص موضوع مورد بحث پرداخت. ایشان در ابتدا مختصری در خصوص نقش مدیریت تحقیقات پژوهشگاه نیرو و نقش آن به عنوان کارگزار حاکمیت در این رسالت مهم اشاره نمود و یکی از اهداف پایه‌ای نشست را در این راستا ارزیابی کرد. همچنین در ادامه تقاضا کرد که به بحث تلفات در مقدار قابل پذیرش آن، به عنوان عامل اجتناب‌ناپذیر در شبکه برق توجه نماییم و در مورد کاهش تلفات دنبال قاعده علمی باشیم که مقدار مطلوب تلفات در شبکه‌های توزیع چه میزان باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های راهبردی صورت گیرد.
وی همچنین گفت: در این نشست، بحث کاهش تلفات شبکه‌های توزیع صرفاً در بخش فنی بررسی می‌گردد. شاید اصلی‌ترین چالش مطالعات تلفات در شبکه‌های برق، دیدگاه غیرفنی و غیرمهندسی است که باعث شده است به جای آنکه تلفات شبکه‌های برق در مقدار متعارف و قابل پذیرش آن، به عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر شبکه و به تعبیری هزینه جابه‌جایی انرژی الکتریکی از تولید به مصرف محسوب شود، به عنوان عامل منفی تلقی شده و بدون شناخت از میزان منطقی و قابل قبول آن، همواره دیدگاه آن است که در جهت حذف این عامل مزاحم همت شود. چالش دیگر در این خصوص مفهوم تلفات غیرفنی است که به دلیل عدم امکان تفکیک این دو از یکدیگر در اکثر موارد، باعث انحراف شناخت فنی و منطقی از تلفات واقعی شبکه توزیع می‌گردد.
وی گفت: به هر حال آنچه از مفهوم تلفات انرژی الکتریکی برداشت می شود، ذهنیت منفی و هرز رفتن سرمایه های ملی است که منطقاٌ باید حتی الامکان از آن جلوگیری کرده و در دیدگاه مهندسی، آن را در نقطه مقبول و منطقی خود نگاه داشت.
برهمندپور ادامه داد: هدف ما از برگزاری این نشست نه بیان میزان تلفات شبکه توزیع و نه ارائه راهکارهای کاهش تلفات است. بلکه صرفاٌ در راستای تصحیح دیدگاه به تلفات شبکه توزیع و ارائه نگرش و دیدگاه تازه به تلفات، هدف پذیرش مقدار تلفات در حد مطلوب آن برای شبکه‌های توزیع است.
وی ادامه داد: هدف ما در پروژه " تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه های توزیع" آن است که با الگو برداری از سایر کشورها، به مدلی برای شاخص تلفات اجتناب‌‌ناپذیر در شبکه‌های توزیع براساس متغیرهای تاثیرگذار برسیم تا بدین وسیله، حد مطلوب و قابل پذیرش تلفات در شبکه‌های مختلف شناسایی گردد. بدیهی است موازی با این فعالیت، لازم است به دیدگاه پایش و اندازه‌گیری تلفات در شبکه‌های توزیع هم پرداخته شود تا با داشتن دو نقطه تلفات فعلی و تلفات مطلوب در هر شبکه توزیع، راهکارهای کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت برای برنامه‌ریزی کاهش تلفات از نقطه فعلی به نقطه مطلوب حاصل گردد. امید است این نشست سرآغازی برای الگوسازی روند تکوین و اجرای پروژه‌های کلان و راهبردی در صنعت برق کشور و نمود مدیریت راهبردی تلفات در این صنعت باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و داشته‌های کلیه ذی‌نفعان و متخصصان در این حوزه بتوان به یکی از چالش‌های مهم و اساسی صنعت برق در چند دهه اخیر پاسخی شایسته و درخور علوم مهندسی جدید ارائه کرد.
آقای مهندس صفری مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع نیروی برق با بیان اینکه هدف اصلی ما از برگزاری این نشست مباحثه تخصصی متخصصان کشور با یکدیگر است، حاضران را به بحث پیرامون موضوعات نشست و سوالات مطرح شده در خصوص تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران دعوت نمود.
مدیر پروژه در ادامه در خصوص موضوعات مورد بحث به ارائه پرداخت و در این زمینه شمای کلی طرح جامع کاهش تلفات در شبکه توزیع را تشریح نمود و در خصوص طرح‌های عملیاتی و پروژه‌های اجرایی، چرخه تعیین تلفات مطلوب، اندازه‌گیری، کاهش و ارزیابی تلفات ، مفهوم نقطه مطلوب تلفات و انتظار از شبکه توزیع جهت رسیدن به این نقطه مطلوب براساس قوانین فیزیکی و شرایط موجود، توجیه اقتصادی کاهش تلفات، پهنه‌بندی تلفات براساس شرایط ذاتی و سایر مباحث مربوط به پروژه "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه های توزیع" اشاره نمود و اعلام داشت که امیدواریم که با همفکری متخصصین، کارشناسان و اساتید حاضر در این نشست بتوانیم پاسخ این سوالات را به درستی به دست بیاوریم.
پس از تشریح موضوع توسط آقای مهندس برهمندپور، مجریان طرح کاهش تلفات شرکت‌های توزیع و دیگر حضار نشست به بیان نظرات تکمیلی و موارد ابهامی که از موضوع بحث داشتند، پرداختند. مواردی نظیر ضرورت انجام پروژه، توجه به نقش نیروگاه‌های تولید پراکنده و مولدهای مقیاس کوچک در تعیین نقطه تلفات در شبکه توزیع در مطالعه پیش رو، لزوم وجود یک سیستم اندازه‌گیری دقیق و پویا در خصوص اندازه‌گیری تلفات و چگونگی روند نتایج پروژه‌ها، لزوم تجدیدنظر در ساختار سازمانی شرکت‌های توزیع جهت برنامه‌ریزی استراتژیک حوزه کاهش تلفات و سایر موارد مطرح شده، عدم صحت نتایج در صورت لحاظ نکردن تلفات غیرفنی، ابهام در اقتصادی بودن میزان کاهش تلفات شبکه تا زمان مشخص نشدن وضعیت شرکت‌های توزیع در بحث خرید و فروش انرژی به نرخ واقعی، بحث نقدینگی شرکت‌های توزیع جهت انجام فعالیتهای مربوط به کاهش تلفات انرژی، اقلیم‌های متفاوت در یک استان و لحاظ کردن این تفاوت در انجام پهنه‌بندی، عدم پاسخگویی ساختار قدیمی به فناوری‌های جدید، بازار برق و مدیریت مصرف برق، روش اندازه‌گیری صحیح تلفات و دیگر موارد مربوطه، سوالاتی از این دست مطرح گردید و پیشنهاد شد که این موارد در مطالعات مربوط به کاهش تلفات شبکه های توزیع لحاظ گردد .
همچنین آقای مهندس صفری در این نشست تاکید کرد: در پایان نشست جمع‌بندی نظرات تخصصی و مدیریتی متخصصان حاضر در این نشست در قالب بیانیه‌ای تهیه و به مراجع مدیریتی، تخصصی و مسئولین ذیربط ارسال خواهد شد تا هم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و هم به جریان‌سازی، پویایی، حفظ و تقویت این‌گونه اقدامات کمک نماید. در این خصوص نمایندگانی جهت تدوین و ارسال به موقع بیانیه مشخص گردیدند.
در ادامه آقای مهندس برهمندپور در خصوص ضرورت انجام پروژه به بحث برنامه‌ریزی بلند مدت به عنوان یک فرهنگ و بستر مطالعاتی اشاره نمودند. ایشان همچنین در مورد نحوه اندازه‌گیری تلفات به انجام یک پروژه در این خصوص و نشست مربوطه در 5 شهریورماه آتی اشاره نمودند.
بحث در خصوص سایر ارکان موضوع و تبادل نظر در خصوص راهکارهای کاهش تلفات، و اینکه اصلا مبحثی به عنوان تلفات استاندارد وجود دارد یا بهتر است به جای آن تلفات مجاز یا قابل قبول لحاظ شود و نیز چگونگی به دست آوردن محدوده قابل قبول و قابل پذیرش تلفات، پهنه‌بندی تلفات، مطالعات و بسترسازی‌های انجام شده در خصوص کاهش تلفات و دیگر موضوعات مهم مطرح شده جهت مباحثه در این نشست بود که با حضور متخصصین موضوع و نمایندگان شرکتهای توزیع به بحث گذاشته شد و نظرات پیشنهادات و موارد مطروحه جمع‌بندی گردید.