پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 تیر 1397

افتتاح ايستگاه شارژ خودرو برقي

با حضور جناب آقاي مهندس مرجانمهر معاون محترم فناوري و جمعي از مديران و كارشناسان اين معاونت اولين ايستگاه شارژ خودرو برقي عمومي كشور با همكاري شركت پارتك در محل پژوهشگاه نيرو افتتاح گرديد و روي خودرو هيبريدي ميتسوبيشي (اوتلندر) شارژرها مورد بهره برداري قرار گرفت. اين ايستگاه مجهز به فناوري سلولهاي خورشيدي بوده و قادر است برق مورد نياز خود را از طريق انرژي خورشيدي تامين نمايد.