پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 تیر 1397

گزارش چهارمين نشست هم‌انديشي مركز توسعه فناوري سامانه‌هاي انتقال توان با ظرفيت بالا

در چهارمين نشست هم‌انديشي مركز كه با حضور نمايندگان شركت‌هاي توانير، مديريت شبكه، برق منطقه‌اي، مشاور و ساير متخصصين و كارشناسان مرتبط برگزار گرديد، با ارائه گزارشي از  فعاليت‌هاي جاري و برنامه‌هاي آتي مركز، در خصوص يكي از فناوري‌هاي پراهميت در افزايش ظرفيت شبكه انتقال تحت عنوان هادي‌هاي پرظرفيت بحث و هم‌انديشي انجام گرفت و طي آن با ارائه ديدگاه‌ها و نظرات كارشناسي در اين حوزه جمع‌بندي در مورد تدوين نقشه راه استفاده از اين هادي‌ها در صنعت برق كشور به عمل آمد.

دريافت گزارش نشست