پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 تیر 1397

برگزاری نشست هم‌انديشی "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران"

بر اساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، نشست هم‌انديشی پروژه "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران" در تاريخ بيست و پنجم تيرماه سال جاری در پژوهشگاه نيرو برگزار می‌گردد. در اين نشست كه با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازی روش‌های كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق تشكيل می‌گردد، در نظر است پس از ارائه كليات مطالعات اوليه انجام شده، بسترسازی لازم برای توسعه مطالعات در سطح شبكه‌های توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامی ذينفعان انجام گيرد و با هدف تعيين قطب‌های مطالعاتی تلفات بر اساس شرايط جغرافيايی، اقليمی و شرايط و مشخصات فنی شبكه‌های توزيع برق كشور، تنوع ذاتی مقدار تلفات در شبكه‌های توزيع و از آن طريق، تعيين نقطه بهينه تلفات در هر قطب مطالعه گردد. جهت اطلاع از محورهای نشست، زمینه‌های مورد انتظار برای بحث در نشست و نیز سوالاتی که در این نشست مطرح است به آدرس زیر مراجعه فرمائید.