پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 تیر 1397

در راستای تعامل با اندیشمندان نشست تخصصی "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران " برگزار می‌شود

مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق گفت: پژوهشگاه نیرو قصد دارد در راستای ایفای نقش مدیریت تحقیقات، به انسجام بخشی ارتباط مجموعه‌ها و نهادهای دانش‌محور مرتبط با صنعت توزیع برق با شرکت‌های توزیع برق اقدام نموده و با برگزاری نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف مورد نیاز صنعت برق ضمن جریان سازی اینگونه نشست‌ها، با ایجاد فضای تعامل اندیشمندانه با خبرگان مربوطه، از تبادل نظرات تخصصی متخصصین بهره‌مند شده و با مشارکت خبرگان هر بخش نسبت به رفع موانع و چالش های صنعت برق اقدام نماید. امیدواریم در این نشست باتبادل نظرات سازنده، مشکلات و واقعیت‌های صنعت را به خوبی شناسایی کنیم و نتایجی را به دست آوریم که منطبق بر همین شرایط و برای بهبود شرایط کنونی باشد تا بتوانیم قدم به قدم به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم.
محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در خصوص نشست تخصصی" تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه های توزیع برق ایران" گفت: یکی از طر ح های مورد مطالعه در پژوهشگاه نیرو طرح کلان مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق کشور است. در این طرح 12 پروژه جهت بررسی جامع و همه جانبه موضوع کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع تعریف شده است. 8 مورد از پروژه های طرح مذکور، مباحث مهندسی مربوط به موضوع تلفات شبکه های توزیع را بررسی و مطالعه خواهد کرد و 4 مورد دیگر نیز مسائل حقوقی، مالی ، نیروی انسانی و فرهنگی مربوط به تلفات در شبکه های توزیع برق را مورد مباحثه و تبادل نظرات کارشناسی خبرگان و اندیشمندان بدنه تحقیقات صنعت برق کشور قرار خواهد داد. پروژه "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران" یکی از 12 پروژه مطالعاتی لحاظ شده جهت این طرح می باشد. به همین منظور از مدیران و خبرگان صنعت برق، مجریان کاهش تلفات، متخصصان و مسئولین وزارت نیرو و شرکت‌های توانیر، ساتبا و مشاورین و پیمانکاران همکار جهت شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده است.
صفری به محورهای اصلی برگزاری این نشست اشاره کرد و افزود: مهمترین محورهای این نشست عبارت است از : تبیین مفهوم تلفات بهینه شبكه‌هاي توزيع، رويه تعيين میزان تلفات بهینه در شبكه‌هاي توزيع، ارتباط تلفات شبكه توزيع با ويژگی‌های ذاتي شبكه، تبیین مهم‌ترین شرایط اقلیمی (از قبیل دمای محیط، نزولات آسمانی، رطوبت هوا، میزان و نوع ابر و باد و مه ، آلودگی‌های طبیعی) موثر بر تعيين میزان تلفات انرژی الکتریکی بهینه شبکه‌های توزیع برق، تبیین مهم‌ترین پارامترهای مرتبط با بارهای شبکه، نحوه ناحيه‌بندی شبكه توزيع بر اساس ويژگی‌های اثرگذار بر تلفات شبكه، چگونگی پهنه‌بندی تلفات بهینه در سطح كشور .
وی ادامه داد: در واقع یکی از وظایف ما برقراری تعامل منطقی، موثر و کارآمد بین متخصصین و مسئولین صنعت در قالب شبکه سازی متخصصین این صنعت است. حضور متخصصین در نشست تخصصی نه برای یادگیری و نه برای شنیدن مقاله‌ای علمی است بلکه برای ارائه نظرات و تبادل دیدگاه‌های تخصصی و بحث عالمانه حول یک موضوع دانش محور است. در اين نشست كه با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازی روش‌های كاهش تلفات در شبكه‌های توزيع برق تشكيل می‌گردد، در نظر است پس از ارائه كليات مطالعات انجام شده، بسترسازی لازم برای توسعه مطالعات در سطح شبكه‌های توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامی ذی‌نفعان انجام گيرد تا میزان بهینه تلفات بر اساس شرايط جغرافيايی، اقليمی و شرايط و مشخصات فنی شبكه‌های توزيع برق كشور، با بهره‌گیری از قواعد علمی و اصول و تجهیزات فناورانه تعيين گردد.
وی در خصوص مقدار بهینه تلفات در نقاط مختلف شبکه تصریح کرد: میزان تلفات شبکه های توزیع در نقاط مختلف یکسان نخواهد بود و بستگی به شرایط جغرافیایی، آلودگی محیط زیستی (اعم از گردوغبار یا آلاینده‌های صنعتی) همچنین وضعیت بارهای متصل به فیدرهای آن قسمت از شبکه دارد. به این ترتیب برای هر بخش از شبکه به عدد خاصی خواهیم رسید که متناسب با اقتضائات فنی و اقلیمی آن بخش از شبکه است.
مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق در خصوص دستاورد این نشست برای صنعت برق گفت: در این نشست ما سعی داریم شرکتهای توزیع را به این سمت سوق دهیم که با قواعد تشخیص مقدار بهینه تلفات در هر بخش از شبکه آشنا شوند تا بتوانند برنامه های عملیاتی سالیانه خود را مبتنی بر واقعیت و مبانی علمی اتخاذ نمایند و در سطح کلان‌تر برای کل کشور هم بتوانیم از هر کدام از شرکتهای توزیع در یک فرآیند منطقی، میزان تلفات قابل قبول را تعیین کنیم. یکی از اهداف و رویکرد انجام پروژه متمرکز در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی گسترده کل کشور این است که در یک تجمیع راهبری کلان متمرکز از مجموعه ظرفیت گسترده علمی و تخصصی سطح کشور بهره مند شویم.
وی اظهار داشت: آنچه به آن توجه داریم این است که در یک طرح کلان راهبردی منسجم ابعاد مختلف این موضوع متناسب با هم دیده شوند و در یک تحلیل موزون از همه این مفاهیم، مفهوم کاهش تلفات انرژی الکتریکی که ما آن به 12 مفهوم (پروژه) تجزیه کردیم به یک نتیجه جامع و مانع، معتبر، به روز و کاربردی و در قالب اجرا منتج شود تا بتواند با اثر بخشی خوب وضعیت میزان تلفات انرژی کشور را به نقطه مطلوب و بهینه سوق دهد.
مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق تاکید کرد: در پایان نشست جمع‌بندی نظرات تخصصی و مدیریتی متخصصان حاضر در این نشست در قالب بیانیه‌ای تهیه و به مراجع مدیریتی، تخصصی و مسئولین ذیربط ارسال خواهد شد تا هم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و هم به جریان سازی، پویایی، حفظ و تقویت اینگونه اقدامات کمک نماید. امیدواریم اثرگذاری آن به نحو شایسته‌ای باشد و بتوانیم دراین رابطه وظایف خود به ویژه از منظر مدیریت تحقیقات صنعت برق را به‌خوبی به انجام برسانیم.