پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 تیر 1397

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی- تیرماه 1397

در تاریخ 1397/4/3، سومین جلسه هم اندیشی طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین‌گرمایی در پژوهشگاه نیرو با موضوع "بررسی وضعیت موجود، گلوگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص احداث نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در کشور" با حضور کارشناسان فعال در این حوزه برگزار گردید. در این جلسه، وضعیت کنونی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر و مشکلات آن به طور کامل توسط کارشناسان محترم سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، برای حضار تشریح شد. بر اساس اظهار نظر نامبردگان، بهترین راهکار جهت ادامه فعالیت های احداث نیروگاه، همکاری با پیمانکار کنونی می‌باشد. در ادامه، کارشناسان پژوهشگاه نیرو نیز آمادگی خود را جهت پیشبرد عملیات احداث نیروگاه مشکین شهر به کارشناسان ساتبا اعلام نمودند.