پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 تیر 1397

امضای قرارداد پروژه تحقیقاتی با پژوهشگاه صنعت نفت- خرداد ماه 1397

متعاقب پیگیری‌های بعمل آمده از سوی کارشناسان طرح توسعه فناوری های انرژی زمین‌گرمایی و پژوهشگاه صنعت نفت، در خرداد ماه سال جاری (1397)، قرارداد پروژه "تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی" با پژوهشگاه یاد شده، توسط معاون محترم فناوری پژوهشگاه نیرو امضا گردید. این پروژه، یکی از پروژه‌های مرتبط با طرح توسعه فناوری‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی می‌باشد. با اجرای این پروژه تحقیقاتی، مباحث مرتبط با طراحی کویل زمینی پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، به طور کامل، مورد بررسی قرار می‌گیرند. طراحی و نصب مناسب کویل زمینی، نقش قابل توجهی در افزایش راندمان سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی دارد.