پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 تیر 1397

محورهاي موضوعي نشست هم‌انديشي "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌هاي توزيع ايران"

به منظور بهره‌وري هر چه بهتر و همگرايي در مباحث مطروحه در نشست، زمينه‌هاي مورد انتظار بحث در نشست در دو بخش محورهاي نشست و سوالات مهم و اساسي در اختيار قرار مي‌گيرد تا آمادگي لازم براي ارائه ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات در نشست فراهم گردد.