پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 خرداد 1397

فراخوان چهارمين نشست هم‌انديشي مركز توسعه فناوري سامانه‌هاي انتقال توان با ظرفيت بالا

به دنبال سلسله‌ نشست‌هاي هم‌انديشي مركز انتقال توان با ظرفيت بالا، چهارمين نشست مركز با محوريت استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در راستاي ظرفيت‌سازي شبكه انتقال، با حضور مديران و كارشناسان صنعت برق و نيز اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها برگزار مي‌گردد. در اين نشست دو مبحث فناورانه تحت عناوين زير به بحث و هم‌انديشي گذاشته مي‌شود.

1- بكارگيري هادي‌هاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقال موجود در راستاي استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده

2- استفاده از جبران‌سازي سري در افزايش پايداري زاويه خطوط انتقال و آزادسازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده

بدين‌وسيله از متخصصين، شركت‌هاي دانش‌بنيان، شركت‌هاي مشاور و نيز شركت‌هاي سازنده تجهيزات كه در زمينه‌هاي فوق دانش و تجربه دارند، دعوت مي‌گردد رزومه كاري خود را به آدرس پست الكترونيكي مركز انتقال توان با ظرفيت بالا ارسال نمايند تا پس از بررسي نسبت به دعوت آنها به نشست اقدام گردد. در صورت تمايل به ارائه دانش و تجربيات در زمان محدود (پنج دقيقه)، فايل الكترونيكي محتواي ارائه نيز به همراه رزومه ارسال شود.