پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 خرداد 1397

برگزاری نشست هم‌اندیشی "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه‌های توزیع ایران"

پیرو فراخوان انجام زیرپروژه‌های پروژه "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه‌های توزیع ایران" در نظر است با برگزاری نشست هم‌اندیشی با حضور ذینفعان پروژه شامل مدیران, خبرگان, کارشناسان و متخصصین این حوزه از واحدهای ستادی وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های مشاور و نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، با تشریح ابعاد پروژه و زیرپروژه‌های آن توسط مجریان پروژه، ازنفطه‌نظرات شرکت‌کنندگان در نشست در راستای هرچه پربارتر شدن موضوع پروژه و تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن آن در سطح شبکه‌های توزیع کشور بهره برده شود.
با توجه به ماهیت کلان و راهبردی پروژه و نیز رسالت پژوهشگاه نیرو در بسترسازی پروژه‌های کلان برای اجرا و ایفای نقش مدیریت پژوهش بر آنها، در نظر است زیرپروژه‌های این پروژه با مشارکت حداکثری دینفعان، خصوصاَ شرکت‌های توزیع نیروی برق به اجرا برسد.
تاریخ دقیق برگزاری و جزئیات برنامه نشست در فراخوان بعدی اعلام می گردد.