پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 خرداد 1397

برگزاري چهارمين نشست هم‌انديشي مركز توسعه فناوري سامانه‌هاي انتقال توان با ظرفيت بالا

در نظر است چهارمين نشست هم‌انديشي مركز با توجه به اهداف زير در تيرماه سال جاري در پژوهشگاه نيرو برگزار گردد:

الف - ارتباط نزديك با مخاطبان و ذينفعان مركز

ب - ارائه برنامه‌هاي كلي و راهبردي مركز

ج - جلب مشاركت ذينفعان مركز در راستاي انجام طرح‌ها و پروژه‌ها

د - آشنايي ذينفعان با فناوري‌هاي به‌روز  در حوزه فعاليت‌هاي مركز

ه - آشنايي ذينفعان با نيازهاي فناورانه صنعت برق در حوزه سياست‌ها و اقدامات مركز

و - استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاي ذينفعان در جهت پيشبرد اهداف مركز

همچنين در اين نشست، دو موضوع فناورانه در راستاي نياز صنعت برق به شرح زير، مطرح و هم‌انديشي مي‌گردد:

1- بكارگيري هادي‌هاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت انتقال شبكه برق كشور

2- بكارگيري جبران‌سازي سري در آزادسازي ظرفيت‌هاي موجود خطوط انتقال و رفع محدوديت پايداري زاويه خطوط

ناريخ دقيق برگزاري نشست در فراخوان مركز اطلاع‌رساني مي‌گردد.