پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 خرداد 1397

برگزاري سومين نشست كميته راهبري مركز انتقال توان با ظرفيت بالا

در اين نشست و در ابتدا برنامه و بودجه مركز در سال 1397 ارائه و تائيد گرديد. هم‌چنين بر اساس اين برنامه اولويت فراخوان پروژه‌ها نيز مطرح و موافقت گرديد. در ادامه گزارشي از پروژه‌هاي در دست اجرا و روند پيشرفت آنها ارائه شد و تصميماتي در خصوص پروژه‌هاي حاضر و نيز پروژه‌هاي در دست برون‌سپاري اتخاذ گرديد. هم‌چنين مقرر شد چهارمين نشست هم‌انديشي مركز در هفته سوم تيرماه و با دعوت از ذينفعان مركز شامل شركت‌هاي برق منطقه‌اي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دانش‌بنيان، شركت‌هاي مشاور  و خبرگان صنعت برق در زمينه فعاليت‌هاي مرتبط با مركز، برگزار گردد. علاوه بر آن، مقرر شد دو موضوع مهم فناورانه شامل "بكارگيري هادي‌هاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقال نيرو" و "بكارگيري جبران‌سازي سري در افزايش پايداري زاويه و آزاد كردن ظرفيت‌هاي بلااستفاده خطوط انتقال" در اولويت مباحث فني نشست قرار گيرد.