پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 خرداد 1397

برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین‌گرمایی در اردیبهشت ماه 1397

در روز دوشنبه مورخ 1397/2/3، سومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی، با حضور معاون محترم فناوری، معاون محترم پژوهشکده انرژی و محیط زیست، کارشناسانی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و کارشناسان طرح انرژی زمین گرمایی، در سالن جلسات ساختمان انرژی های تجدید پذیر، برگزار گردید. در این جلسه، آقای مهندس نورعلیئی (مجری طرح انرژی زمین گرمایی)، به معرفی پروژه‌های سال 1397 طرح، پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسان حاضر در جلسه، عناوین پروژه‌های فوق الذکر، مورد موافقت اعضای کمیته راهبری قرار گرفتند.