پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 30 اردیبهشت 1397

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و دانشگاه صنعتی مالک اشتر مبادله شد

این تفاهم نامه در راستای ماموریت نوین پژوهشگاه نیرو در مدیریت تحقیقات، ایفای نقش محوری در انسجام‌بخشی به تحقیقات و به منظور حمايت از توسعه دانش و فناوری در زمينه‌های کليدی و اولويت‌دار صنعت برق، همچنین استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و تشريک مساعی برای گسترش تحقيقات هدفمند اعضای هيئت علمی دانشگاه و افزايش سهم پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و تحقيقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری موردنياز صنعت برق کشور منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این تفاهم نامه همکاری میان دكتر محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه نیرو و دکتر ابوطالب شفقت رئیس دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر به مدت پنج سال امضاء و مبادله گردید. اعطای اعتبارهای پژوهشی در حوزه‌های جديد، دعوت به همکاری اعضای هيئت علمی دانشگاه تحت عنوان "عضو هيئت علمی وابسته"، حمايت از پژوهشگران پسادکتری، اعطای مراتب و کرسی‌های تخصصی به استادان برجسته و صاحب تجربه، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هيئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و پژوهشی خاص دانشگاه صنعتی مالک اشتر از جمله بندهای قید شده در این تفاهم نامه می باشد.
بر این اساس تخصیص پروژه‌ پایلوت در خصوص سیستم‌های سرمایشی تهویه مطبوع و پروژه‌های مربوط به کاهش بار سرمايشی، مدل‌سازی، تحلیل و ساخت نمونه توربوماشین و دیگر اجزای توربين‌های گازی ، مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌های پيل‌های سوختی اکسید جامد و پليمری، تاسیس آزمایشگاه مرکزی و مشترک در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری پژوهشگاه نیرو، استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در موضوعات مرتبط با مدل‌سازی، تحلیل و طراحی توربوماشین‌ها، توربين‌های گاز، پیل‌های سوختی اکسید جامد و پلیمری و سیستم‌های سرمایشی تهویه مطبوع و بهره مندی پژوهشگاه نیرو از ظرفیت‌های دانشگاه صنعتی مالک اشتر در طرح مشترک دوره ضرورت وظیفه عمومی(خدمت سربازی) به منظور انجام پروژه‌های صنعت برق و انرژی، استفاده از توانمندی‌های اعضاء هیئت علمی و همکاران پژوهشگاه نیرو در انجام پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه با سایر مراکز از جمله موارد مهم قید شده در این تفاهم نامه است. با امضای اين تفاهم‌نامه، بهره‌مندی از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی جهت انجام پروژه‌های مشترک برای هریک از طرفین میسر می‌باشد.
این تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه با اعتبار يکسان به مدت پنج سال میان طرفین امضاء و مبادله گرديد.