پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 اردیبهشت 1397

برگزاري دومين نشست كميته پيمان مركز توسعه فناوري سامانه‌هاي انتقال توان با ظرفيت بالا

در اين نشست نتايج ارزيابي فني و كيفي براي متقاضيان پروژه‌هاي معرفي شده از طريق فراخوان مركز، ارائه شد و در خصوص آنها مذاكره و بررسي به عمل آمد و تصميمات لازم اتخاذ گرديد. همچنين پيشنهاد مركز براي ناظر پروژه "مطالعات امكان‌سنجي و تهيه اسناد مناقصه براي خط HVDC مقياس كوچك" ارائه و مقرر شد نظر دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير، در اين خصوص رسماً استعلام گردد.