پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 اسفند 1396

برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری سند راهبردی توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ایران

در ابتدای این جلسه، درختواره سند توسط آقای مهندس رضاخانی ارائه گردید و تغییرات صورت گرفته در تعداد طرح‌های سند، عنوان گردید و گزارش کامل از جلسات و فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه‌ی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد شبکه متخصصین، ایجاد شبکه آزمایشگاهی و تدوین استاندارد‌ها توسط ایشان انجام گرفت. در ادامه سایر اعضای کمیته راهبری تأکید کردند پس از اتمام پروژه‌های امکان‌سنجی، روال اجرا و واگذاری پروژه‌های آتی با تمرکز بر حوزه‌های بحرانی و بر اساس اولویت‌بندی ادامه یابد. اعضای کمیته راهبری با تدوین استانداردها در قالب پروژه موافقت کردند. همچنین برنامه تفضیلی سال 97 توسط مدیر سند ارائه گردید و اعضای کمیته موافقت خود با اجرای این برنامه اعلام کردند. در نهایت مقرر شد، جلسات بعدی کمیته به صورت فصلی برگزار گردد.