پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 فروردین 1397

چاپ اولین خبرنامه دفتر توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق

اولین شماره از خبرنامه دفتر توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، در 27 صفحه رنگی ویژه بهار 1397، در فروردین ماه سال جاری منتشر گردید. خبرنامه حاضر، گزارشی از عملکرد هشت ماهه نخست این دفتر از زمان آغاز اجرای سند راهبردی کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق را شامل می‌شود. از مطالب چاپ شده در این شماره می توان به بخش‌های مختلف مرتبط با سند اعم از معرفی سند، بیان چشم انداز، ماموریت و اهداف سند، معرفی اعضای کمیته راهبری، ساختار اجرایی سند، معرفی طرح‌ها، مگاپروژه‌ها و پروژه‌ها، نتایج حاصله از نشست‌ها و جلسات، معرفی پایگاه ملی خوردگی و آلودگی در صنعت بر و سایر اقدامات صورت گرفته در رابطه با تدوین استاندارد، آخرین وضعیت واگذاری پروژه‌های اجرایی سند، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد شبکه متخصصین، اشاره کرد. خبرنامه مذکور در وب‌سایت پژوهشگاه قابل بارگیری است.