پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشی استانداردهای صنعت برق برگزار می‌شود

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، "حيدر نظافتی" رئيس گروه استاندارد و توسعه فناوری توانير در اين زمينه گفت: به منظور تبيين نظامنامه جديد استانداردهای صنعت برق، روز پنجشنبه (20 ارديبهشت ماه) كارگاه آموزشی ويژه‌ای در پژوهشگاه نيرو برگزار می‌شود.
به گفته نظافتی در اين نشست كه ساعت 9 صبح پنجشنبه و همزمان با آخرين روز از بيست و سومين كنفرانس توزيع نيروی برق كشور برگزار خواهد شد، مفاد نظامنامه جديد به منظور آشنايی شركت‌های سازنده تجهيزات صنعت برق، تبيين می‌شود.
بر پايه اين گزارش، نظام‌نامه جديد استاندارد‌های صنعت برق اسفند ماه سال گذشته توسط وزير نيرو به تمامی شركت‌های تابعه ابلاغ شده است. اين نظامنامه با همكاری دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو، گروه استاندارد و توسعه فناوری دفتر تحقيقات و توسعه فناوری شركت توانير و پژوهشكده توزيع پژوهشگاه نيرو تدوين شده است.
از آنجا كه اين نظامنامه تغييراتی با نسخه پيشين دارد، نياز به روشنگری و آگاهی رسانی از مفاد آن احساس می‌شد. نظامنامه جديد استاندارد‌های صنعت برق با نيازسنجی استانداردهای مورد نياز تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق و با توجه به پيشرفت‌های فناوری تدوين شده است. از اين رو مفاد نظامنامه مذكور در كارگاه آموزشی ويژه‌ای كه از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه (20 ارديبهشت ماه) در پژوهشگاه نيرو برگزار خواهد شد، تبيين می‌شود.
شركت همه علاقمندان در اين كارگاه آموزشی آزاد است.