پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 فروردین 1397

استفاده از انرژی حاصل از فضولات دامی در کالیفرنیا

در حال حاضر کالیفرنیا پس از خودروهای الکتریکی، تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره انرژی، به دنبال راه‌اندازی بازار برای متان تولید شده از فضولات گاو است.
شرکت گاز کالیفرنیا جنوبی (SoCalGas) ، شرکت برق و گاز سان دیگو، شرکت برق و گاز اقیانوس آرام و شرکت گاز جنوب غربی برای پروژه‌های پایلوت بیومتان از فضولات دامی تحت لایحه 1383 سنا کالیفرنیا، مشترکاً درخواست پیشنهادی ارائه کردند.
پروژه‌های پیشنهادی باید توانایی جمع‌آوری و پردازش بیوگاز برای تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر را داشته باشند که می‌تواند جایگزین گاز طبیعی سنتی برای تولید برق، تأمین گرمایش خانه‌ها و سوخت وسایل نقلیه شود. حداقل پنج پروژه انتخاب خواهند شد.
طی سالانه بیش از یک میلیارد تن فضولات دامی در ایالات متحده آمریکا تولید می‌شود که حجم زیادی از گازهای گلخانه‌ای، متان و اکسید نیتروژن را تولید می‌کند.