پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 فروردین 1397

گرند رپیدز هاضم زیست‌توده 38 میلیون دلاری می‌سازد

گراند راپیدز شروع به ساخت هاضم بیهوازی 38 میلیون دلاری کرده است که ضایعات غذایی را به انرژی تبدیل خواهد کرد. مقامات شهر و رهبران کسب و کار هفته گذشته در جلسه‌ای برای بررسی روش‌های جدید در بخش تجهیزات بازیابی منابع آب خدمات زیست محیطی شهر شرکت کردند. یک هاضم جدید 38 میلیون دلاری و سیستم تصفیه لجن در این محل ساخته می‌شود. در ابتدا قرار بود این پروژه در سال 2018 تکمیل شود، اما اکنون تخمین زده می‌شود تا سال 2019 انجام شود.
شهردار گفته است که این هاضم بخشی از هدف شهر برای تأمین 100 درصدی انرژی ساختمان‌های شهر از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2025 می‌باشد. اين پروژه نشان‌دهنده حمايت عمومي و خصوصي ما در منطقه از زيرساخت سبز است.
این شهر حدود 30 درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند.
این پروژه راه حلی برای مشکل افزایش زباله‌های مواد غذایی در شهر از شرکت‌هایی مانند Brewing، Coca-Cola وAmway است. این پروژه پایدارترین و اقتصادی‌ترین راهکار بود.