پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 فروردین 1397

EffiSludge - پروژه خلاقانه تولید بیوگاز از پساب صنایع کاغذ و چوب

EffiSludge یک پروژه نمایشی است که توسط کمیسیون اروپا ترویج شده است و هدف آن ادغام تولید بیوگاز به صنعت بسیار انرژی‌بر کاغذ و پالپ، می‌باشد. در کارخانه نروژی که با این پروژه مشارکت می‌کند، پساب تولیدس برای تولید بیوگاز و بیومتان فرآوری می‌شود و همزمان مصرف برق خود را نصف می‌کند.