پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 اسفند 1396

فراخوان انجام زیرپروژه های پروژه "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه های توزیع ایران"

پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو، از سال 1396 طرحی کلان و راهبردی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع را در دست اجرا دارد که یکی از پروژه های این طرح "تعیین نقطه مطلوب تلفات در شبکه های توزیع ایران" است که به مدیریت رئیس مرکز انتقال توان با ظرفیت بالا در دست انجام می باشد. 

پس از انجام مطالعات اولیه و پایه ای، هم اینک این پروژه به چند زیرپروژه تفکیک شده که در نظر است این زیرپروژه ها در سال 1397 از طریق مشارکت شرکت های توزیع نیروی برق، شرکتهای مشاور منطقه ای و دانشگاه ها انجام شود. 

اطلاعات تفصیلی در خصوص این پروژه در بخش طرح ها و پروژه های مرکز انتقال توان قرار داده شده تا علاقمندان از جزئیات آن آگاه شوند. 

نظر به ماهیت کلان و راهبردی این پروژه و بسترسازی آن برای مطالعات جامع کاهش تلفات در شبکه های توزیع، در نظر است زیرپروژه های مربوطه با مشارکت حداکثری ذینفعان، خصوصاً شرکت های توزیع نیروی برق به اجرا برسد.