پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 اسفند 1396

انجام فراخوان جهت واگذاری پروژه‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در اسفند‌ماه

بنا بر مصوبه بهمن‌ماه، کمیته ارزیابی واگذاری پروژه‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، پروژه‌های«امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه مدل عملیاتی ساخت سیستم پایش خوردگی سازه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت برق» و «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم اندازه‌گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله‌های بويلر و کندانسور از بیرون لوله» به منظور واگذاری به مؤسسات و مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در هشتمین مرحله از فراخوان طرح‌های این سند بر روی وب‌سایت پژوهشگاه قرار گرفت.