پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 اسفند 1396

تعیین ضوابط خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تبدیل پسماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال آینده، ضوابط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تولیدی از تاسیسات و نیروگاه‌های تبدیل پسماند را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه 96/11/29 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با تصویب بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس مصوب شد با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازیسازی و پیرولیز)، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود.
آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.