پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 بهمن 1396

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با اعضای هیات علمی دانشگاه ها، فعال در حوزه تهویه مطبوع

یکی از مهم ترین وظایف مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایش برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، بنابراین پس از برگزاری جلسه هم اندیشی با صاحب نظران صنعت تهویه مطبوع ف اولین جلسه هم اندیشی با اعضای هیئت علمی جوان فعال در حوزه تهویه و تاسیسات ، به میزبانی مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی در تاریخ 13 دی ماه 1396 برگزار شد. این جلسه با هدف معرفی مرکز بارهای سرمایش، به اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران صورت پذیرفت. در این جلسه در بخش اول، دکتر مجید سلطانیف ریاست مرکز به معرفی مرکز و اهداف آن و نیز توضیح مختصری پیرامون راهکارهای همکاری بین مرکز و اساتید دانشگاه پرداختند. در ادامه دکتر مصطفی سفیدگر به بیان جزیی تر این راهکارها از قبییل تعریف پروژه های مشترک، حمایت از پایان نامه های کارشانسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط و ... پرداختند.هم چنین توضیحی مختصر پیرامون پروژه های در دست اجرا و پروژه های درحال تصویب در مرکز داده شد. در این جلسه هم چنین چالش های مختلف موجود در مسیر توسعه فناوری سیستم های سرمایشی در کشور و نیز میزان بار تحمیلی این تجهیزات در فصل گرما و راهکارهای کنترل و بهبود این شرایط معرفی و بررسی شد.