پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 بهمن 1396

استانداردسازی اجباری در حوزه فناوری‌های زیست‌توده در کشور

تدوین سه استاندارد ISIRI 7839، INSO 20253، INSO 20254 در حوزه فناوری‌های زیست‌توده و نهایی‌سازی آنها با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی در حال انجام است.
توسعه فناوری های استحصال انرژی از تمام منابع زیست توده با شتاب روزافزونی در حال انجام است که این موضوع بدون داشتن یک الگوی مناسب نظارتی و صدور تأییدیه‌های لازم امکان‌پذیر نیست.
یکی از این الگوها، استانداردهای محلی، ملی و بین‌المللی است. امروزه در دنیا استانداردهای متعددی برای ساماندهی فناوری های مختلف وجود دارد. در ایران نیز برای برخی از فناوری‌های رایج استانداردهای متناوبی تدوین و بومی‌سازی شده اما این استانداردها جامع، فراگیر و به روز نبوده‌اند.
در این راستا کارگره اجباری سازی استانداردهای زیست توده با هدف شناخت دقیق فناوری‌های اثبات شده و جاری در دنیا، استانداردهای پیشرو در این زمینه و در نهایت شناخت وضعیت فعلی ایران و استانداردهای موجود در صدد تدوین استانداردهای مناسب و جبران کاستی‌های موجود است.
اجباری‌سازی استانداردهای فناوری‌های زیست‌توده با همکاری ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی و توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در حال انجام است و در حال حاضر نیز تهیه مقدمات اجباری‌سازی سه استاندارد ISIRI 7839، INSO 20253، INSO 20254 و نهایی‌سازی آنها در دست بررسی و نهایی‌سازی است. همچنین در این زمینه مشاور تخصصی برای بومی سازی استانداردها انتخاب شده است.