پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 بهمن 1396

انجام فراخوان جهت واگذاری پروژه‌‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در بهمن‌ماه

بنا بر مصوبه کمیته ارزیابی واگذاری پروژه‌های اجرایی سند راهبردی توسعه فناوری کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، پروژه‌های«امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه مدل عملیاتی ساخت سیستم پایش خوردگی سازه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت برق»، «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه مدل عملیاتی ساخت سیستم پایش خوردگی تجهيزات مختلف نيروگاه به روش دستگاهی»، «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه مدل عملیاتی ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در تجهيزات صنعت برق»، «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم اندازه‌گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله‌های بويلر و کندانسور از بیرون لوله»، «امکان‌سنجی فنی و اقتصادی ساخت سیستم تعيين ميزان هيدروژن در سيكل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های ناشی از آن به صورت آنلاين» و « امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی» به منظور واگذاری به مؤسسات، شرکت‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در هفتمین مرحله از فراخوان طرح‌های این سند بر روی وب سایت پژوهشگاه قرار گرفت.