پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

CDFA اعلام کرد برای برنامه توسعه هاضم فضولات دامی حمایت مالی (تأمین بودجه) می‌کند

وزارت غذا و کشاورزی کالیفرنیا (CDFA) برنامه‌های کاربردی طرح تحقیق و توسعه آزمایشگاه لبنی (DDRDP) را پذیرفته است. این طرح، که از طریق بودجه تفییر اقلیم کالیفرنیا تامین مالی می‌شود، کمک مالی برای نصب سیستم‌های هاضم لبنیات در کالیفرنیا با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم می‌کند.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جزء مهمی از تلاش‌های دولت برای مقابله با تغییر اقلیم است. فناوری هاضم نمونه‌ای عالی از چگونگی مشارکت دولتی و خصوصی است که می‌تواند از محیط زیست محافظت کند، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و در عین حال برای تولیدکنندگان لبنیات مزیت اقتصادی داشته باشد.
CDFA بین 61 تا 75 میلیون دلار برای پروژه‌های بالقوه اختصاص می‌دهد. مبلغ نهایی به نیاز متقاضیان بستگی خواهد داشت. بودجه اضافی برای حمایت از روش‌هایی غیر از هضم بیهوازی که باعث کاهش میزان انتشار متان از فرایند تولید لبنیات و فضولات دامی و مدیریت آلاینده می‌شود، اختصاص داده می‌شود.
درخواست دریافت حمایت مالی در www.cdfa.ca.gov/go/DD ثبت می شود.