پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

پایلوت بیومتان به RNG در کالیفرنیا اجرا شد

طرح تبدیل بیومتان حاصل از فضولات دامی به گاز طبیعی تجدیدپذیر (RNG) در کالیفرنیا اجرا شد. حداقل پنج پروژه پایلوت برای تبدیل گاز بیومتان به RNG توسط هیئت پنج نفره كميسيون خدمات شهری کالیفرنیا (CPUC) تأیید شد.
پایلوت‌ها توسط کمیته اداری با نمایندگان CPUC، هیئت مدیره منابع هوائی کالیفرنیا و اداره غذا و کشاورزی تعیین خواهند شد. پروژه‌ها باید بر مبنای ارزیابی مدل‌های تجاری پیشنهاد شده انتخاب شوند. پروژه منتخب باید شامل معیارهایی از قبیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اثربخشی هزینه‌ها، مزایای زیست محیطی و مزایای اجتماعی باشد.
سیاستگذاران RNG را به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی سنتی در نظر گرفته اند. پس از تصویب طرح در مجلس سنا (لایحه 1383)، درخواست داده شد که گاز تولیدی از فرآوری بیومتان به شبکه خط لوله گاز طبیعی متصل شود. این لایحه همچنین مقرر کرد میزان انتشار متان در سراسر ایالت متحده آمریکا تا سال 2030 حدود 40% کاهش یابد. فضولات دامی عامل 26% متان منتشر شده در کالیفرنیا هستند.