پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

زغال زیستی می‌تواند برای هضم بیهوازی فضولات دامی مفید باشد

زغال زیستی یک ماده ساخته شده از ضایعات کشاورزی از جمله کود، بقایای گیاهی و علف‌های هرز است. تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام شده است "اثر زغال زیستی تولید شده از فضولات دامی را بر هضم بیهوازی فضولات دامی" نشان می‌دهد. نتیجه این تحقیق اخیراً در مجله علمی فناوری منابع زیستی منتشر شده است.
مقاله به بررسی پتانسیل استفاده از زغال زیستی به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش راندمان هضم بیهوازی فضولات دامی در بیوراکتورها از طریق افزایش تجزیه ضایعات و تولید گاز متان می‌پردازد.
مدیریت فعلی فضولات دامی استفاده از آن به عنوان کود در مزرعه است. روش‌های کنونی اغلب بو و گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کند و می‌توانند مشکلات زیست محیطی، از قبیل تولید جلبک‌های دریایی و آلوده کردن آب‌های زیرزمینی در پی داشته باشد. در صورتیکه هضم بیهوازی فضولات دامی با استفاده از زغال زیستی علاوه بر دفع آنها، منجر به تولید بیومتان می‌شود که می‌تواند به عنوان منبع انرژی در مزرعه مصرف یا به تاسیسات محلی فروحته شود