پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

پلت فرم هوشمند تخصصی بیوانرژی - ابزاری برای بهبود همکاری بین منطقه‌ای میان متخصصان

از بهار سال 2015، EC ایده پلت فرم‌های هوشمند تخصصی را به عنوان یک طرح مشترک از ادارات کل سیاست‌گذاری منطقه‌ای و شهری، انرژی و مرکز تحقیقات مشترک آغاز کرد. انرژی به عنوان یک چالش اجتماعی مهم اروپا به سرعت رشد کرد و S3P-Energy ظهور کرد. در حال حاضر S3P-Energy به پنج حوزه تقسیم می‌شود که یکی از آنها انرژی زیستی است و اولویت کاری آن عبارت است از: سوخت‌های زیستی، گرمایش و سرمایش، بیوگاز و انتقال دانش.